X

تفاوت بین few و a few
به وبلاگ ما خوش آمدید - لطفا صفحه را تا پایان مشاهده کنید
تفاوت بین few و a few

تفاوت بین few و a fewصحیحAlthough the question was easy, few boys were able to answer it

غلط
Although the question was easy, a few boys were able to answer it
----------------------------------------------

هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از 
few کوچکترین حد ممکن است.

به معنی جمله دوم توجه کنید:
گرچه سوال آسان بود، کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.
....................................................
به مثال دیگری در باره 
a few توجه کنید:
Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند

تفاوت بین few و a fewصحیحAlthough the question was easy, few boys were able to answer it

غلط
Although the question was easy, a few boys were able to answer it
----------------------------------------------

هردو به معنای تعداد کم است. اما منظور از 
few کوچکترین حد ممکن است.

به معنی جمله دوم توجه کنید:
گرچه سوال آسان بود، کمتر کسی توانست به آن پاسخ دهد.
....................................................
به مثال دیگری در باره 
a few توجه کنید:
Although the question was difficult, a few boys were able to answer it.

گرچه سوال مشکل بود، چند پسر توانستند به آن پاسخ دهند


برچسب ها :
| لینک ثابت | نسخه قابل چاپ | امتیاز :
rss نوشته شده در تاریخ 1394/5/10 و در ساعت : 21:42 - نویسنده : sepehrenglish
آخرین مطالب نوشته شده
  • نئوباکس
  • کلیکستن
  • زبان آموزان
  • yet & still
  • few و a few
  • Copyright © 2010 by http://sepehrenglish.samenblog.com